Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Leasing w współczesnych miesiącach bronił się jeszcze dużo rozpowszechnioną formą najmu lub tez dzierżawy. Zatrzymuje się on drinku z istotnych elementów pozyskiwania środków trwałych lub więcej nieruchomości. Leasing jako specyficzna forma pozyskiwania określonych celów przez biura jest zaliczana do stosunków cywilnoprawnych. W Polsce wszelkie przepisy związane z leasingiem umieszczone są przez Kodeks cywilny w następujących artykułach od 7091 do 70918. Poszczególne artykuły Kodeksu cywilnego regulują również to, w jaki twórz ma robić umowa leasingowa, kto może wynosić a dodatkowo podpisywać umowy leasingowe. Kodeks cywilny ściśle określa, co powinno się odnaleźć w umowie leasingowej a co prawdopodobnie żyć jej problemem. Każdy artykuł w system niezwykle dokładny prezentuje na dowód, co może żyć a co nie prawdopodobnie stanowić materiałem podpisywanej umowy leasingowej. W przepisie cywilnym objęte są jednocześnie niezwykle dokładnie opisane definicje umowy leasingowej i rzeczy leasingu to znaczy, co dokładnie może być jej problemem.